IR / Contact us


황성기업 홈페이지를 방문해 주셔서 대단히 감사합니다.
제품문의, 사업제안, IR 등 문의사항은 아래 e-mail 주소로 연락 부탁드립니다.


감사합니다.(Korean, English)
info@hwangsung.co.kr

 


주식회사 황성기업

HWANGSUNG Corp.

4F. 23, Bongeunsa-ro 25-gil, Gangnam-gu, Seoul

06122

Republic of Korea (South Korea)

info@hwangsung.co.kr

Copyright © 2023 HWANGSUNG Corp. All Rights Reserved.